® Federacja Rodzin Katyńskich

Polskie Cmentarze Wojenne - biogramy ofiar

Bykownia, Charków, Katyń, Miednoje

     Federacja Rodzin Katyńskich zredagowała i udostępniła bazę informacji Polskie Cmentarze Wojenne - biogramy ofiar o ofiarach Zbrodni Katyńskiej pochowanych na cmentarzach w Bykowni, Charkowie, Katyniu i Miednoje. Zbiór ten powstał na podstawie danych uzyskanych z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Instytutu Pamięci Narodowej (część zbioru informacji o osobach represjonowanych przekazanego do IPN z Ośrodka KARTA). Pomimo ogromnej pracy jaką już w tych instytucjach wykonano, zbiór ten zawiera liczne braki a także błędy. Dotyczy to w szczególności pisowni nazwisk i imion - co jest głównie wynikiem transkrypcji z języka polskiego na rosyjski i ponownie na polski. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z członkami Rodzin Katyńsch uzyskamy dodatkowe informacje, które pozwolą nam poszerzyć naszą wiedzę o pomordowanych oraz skorygować błędy i nieścisłości.

Henryk Tomecki