® e-katyn.pl

Współpraca

Zwracamy się z prośbą do członków Rodzin Katyńskich o aktywne włączenie się w prace nad bazą ofiar Zbrodni Katyńskiej. Za rzecz szczególnie ważną uważamy:

  • przeglądanie bazy ofiar i wskazywanie zauważonych błędów,
  • poszukiwanie i udostępnianie dokumentów wzbogacających naszą wiedzę o pomordowanych.

Informacje o osobach pomordowanych, ich dorobu zawodowym czy szczególnych dokonaniach, które zdaniem Państwa, mogą wzbogacić naszą wiedzę historyczną prosimy kierować do Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich. Jeżeli nie dysponujecie Państwo możliwością komunikowania się z nami drogą elektroniczną, to znajdziemy właściwy dla danej informacj sposób jej przekazania. Inne formy kontaktu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.federacja-katyn.org.pl.

Adresy poczty elektronicznej redakcji:

   --> Redakcja serwisu

   --> Administrator bazy danych